22 fevral 2024,

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 iyun 2014-cü il tarixli, 54 nömrəli qərarına əsasən
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq olunmuşdur.

KOLLEGİYANIN SƏDRİ
Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat naziri
KOLLEGİYANIN ÜZVLƏRİ
Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat nazirinin müavini
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Aparatının rəhbəri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin Sənaye şöbəsinin müdiri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlət əmlakının idarə olunması, özəlləşdirilməsi və cəmiyyətlərlə iş şöbəsinin müdiri